KONTAKT

STRONA GŁÓWNA

Redaktor naczelny
Dariusz Wasilewski
tel. +48 501 320 673

Dyrektor reklamy, promocji i marketingu
Joanna Mazur
tel. +48 509 527 950
e-mail: joanna.mazur@fragosmedia.pl

E-mail redakcji: audiolifestyle@gmail.com

Wydawca
Fragos Media

UWAGA!
Uprzejmie informujemy w odpowiedzi na liczne zapytania, że w portalu AUDIO LIFESTYLE testy i recenzje są bezpłatne. Redakcja nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat.