ALEX ROSS: RESZTA JEST HAŁASEM. SŁUCHAJĄC DWUDZIESTEGO WIEKU

ALEX ROSS: RESZTA JEST HAŁASEM. SŁUCHAJĄC DWUDZIESTEGO WIEKU
15 czerwca nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukaże się polskie tłumaczenie książki znanego amerykańskiego krytyka muzycznego Autor jest renomowanym znawcą muzyki i członkiem redakcji "New Yorkera". Za swoją książkę, ujmującą w szerokim kontekście zjawiska muzyczne XX wieku, otrzymał się wiele nagród, w tym m.in. National Book Critics Circle Award. W ubiegłym roku ukazała się kolejna pozycja Aleksa pt. "Listen To This", poświęcona związkom między klasyką i popem. Autorem polskiego przekładu "The Rest Is Noise" jest Aleksander Laskowski. Poniżej - notka wydawcy, zapowiadająca tę cenną pracę.

W XX wieku życie muzyczne rozpadło się na niezliczone odłamy, z których każdy ma własne kanony i własny żargon. Jedne gatunki są bardziej popularne, inne mniej. Sama zaś dwudziestowieczna muzyka poważna, przedmiot książki Aleksa Rossa, krytyka muzycznego magazynu „New Yorker”, dla wielu ludzi jest po prostu hałasem. O historii powstawania tego hałasu autor potrafił napisać fascynującą książkę, nagrodzoną wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Jest to nie tylko opowieść o utworach muzycznych i artystach, ale i o politykach, dyktatorach, milionerach, patronach sztuki i dyrektorach, którzy starali się wpływać na muzyków. A także o publiczności, która na zmianę podziwiała, odrzucała bądź ignorowała to, co czynili muzycy; o technologiach, które zmieniły sposób tworzenia i słuchania muzyki; i o rewolucjach i przemianach społecznych kształtujących świat, w którym działali i działają kompozytorzy

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj