CHART RASOWY

CHART RASOWY


Biali ludzie chyba nie są zbyt muzykalni…
Taki wniosek nasuwa się po lekturze badań przeprowadzonych w USA przez sondażownię Nielsena. W życiu białego człowieka – jak pokazują wyniki ankiety – ważniejsze są książki i filmy. Muzyka nie jest pierwszoplanową rozrywką

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj