CLASSICAL CZART odc.1

CLASSICAL CZART odc.1


Państwo nie widzą związków między muzyką poważną a klasycznym show-biznesem, który napędza się skandalem, obsceną, zgorszeniem, a nawet pornografią? To my Państwu pokażemy te związki!

Obnażymy je w naszym nowym cyklu, prezentującym najbardziej bulwersujące okładki płyt z muzyką poważną. Ich autorzy zdecydowanie zrywają z bezpieczną, spokojną, wyważoną, ze wszech miar drobnomieszczańsko-kołtuńską rutyną, sięgając po perfidię brudnych skojarzeń oraz brutalną premedytację głębokiego szoku. Gwałcą naturę przyzwyczajeń, pozwoliwszy sobie czerpać z estetyki wizualizacji, która nie sublimuje żadnych skojarzeń i w ten sposób śmiało zmierza w kierunku zwykłej pornografii, będącej nieodłącznym elementem popkultury i szoł-biznesu. Znakomitym przykładem tego rodzaju praktyki ilustracyjnej jest okładka „Requiem” Mozarta, nagranego przez Vienna PO pod dyrekcją Hermanna Scherchena i wydanego w serii Westminster Gold. Doprawdy, trzeba być geniuszem kiczu, żeby metafizykę dzieła Wolfganga Amadeusza ująć w takim patomorfologicznym skrócie.

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj