DALI PRZY ROBOCIE

DALI PRZY ROBOCIE

Z gospodarską wizytą w fabryce Dali

Nie ma tu zrobotyzowanych taśm produkcyjnych, inżynierów w kaskach i pracowni badawczych, gdzie huczy plazma i zderzają się hadrony. Jest za to znój, trud i ręczna robota duńskich pracowników, z którymi się solidaryzujemy. Niech żyje międzynarodowy proletariat!

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj