DUX: POWAGA W MAJU

DUX: POWAGA W MAJU
Dużo dobrego od wytwórni DUX.

DUX 1381 Fryderyk Chopin Transcriptions for Cello & Piano

Pierwsze transkrypcje tematów Chopina opublikował w 1830 roku Antoni Orłowski. Od tego czasu powstało blisko siedem tysięcy różnych transkrypcji dzieł Chopina i wciąż przybywają nowe. Dzieje się tak dlatego, gdyż sam Chopin inspiruje, podpowiada, wielu muzyków wręcz niejako zmuszając do własnych opracowań, przeróbek i transkrypcji. Dowodem są transkrypcje pieśni umieszczone na niniejszej płycie. Wykonawcy, należący przecież do najwybitniejszych w Polsce znawców muzyki romantycznej, mieli artystyczną potrzebę dania słuchaczowi możliwości obcowania z muzyką wokalną Chopina, ale w ujęciu instrumentalnym. Wykorzystując ulubione, obok fortepianu, medium kompozytora, wiolonczelę, szli niejako bezpośrednio jego śladem. Czy to wykorzystując wcześniejsze, niejako klasyczne, opracowania, czy proponując własne.

DUX 1359 El Teatro Del Arpa The Harp´s Theatre

W połowie XVI wieku pojawiła się w Hiszpanii arpa de dos órdenes – harfa z krzyżowym naciągiem strun, by w stuleciu pomiędzy 1650 a 1750 rokiem stać się prawdziwie królewskim instrumentem na całym Półwyspie Iberyjskim. Wykorzystywana nie tylko w kościołach jako akompaniament liturgiczny, okazała się też niezastąpiona w muzyce świeckiej, zwłaszcza we wszystkich jej formach teatralnych. Płyta niniejsza jest owocem autorskiego projektu muzycznego znakomitej hiszpańskiej harfistki Sary Águeda, gdzie bardzo silnie zaznaczony został kontekst sceniczny muzyki, w formie nieco przewrotnej gry wyobraźni, która swoisty Teatr Harfy buduje wokół bardzo starannie poukładanych fragmentów różnych dzieł złotej epoki tego instrumentu.

DUX 1352 Polish Chamber Works

Józef Elsner, wychowany w kulturze niemieckiej Opolanin z Grodkowa, będąc już dojrzałym muzykiem, stał się jedną z najciekawszych postaci polskiej muzyki XIX wieku. Znany nie tylko z tego, że wychował całą grupę polskich kompozytorów, z Chopinem na czele, ale także jako animator kultury, a nawet działacz polityczny. Podobną drogę autopolonizacji przebył pochodzący również z Opolszczyzny, młodszy od Elsnera o całe pokolenie, miłośnik i wykonawca muzyki Chopina, Emanuel Kania. Grupa doborowych muzyków związanych z Opolem prezentuje próbkę kameralnej twórczości tych niewątpliwie zbyt rzadko wykonywanych kompozytorów.

DUX 1379 Zęby Wieloryba

Wydawać by się mogło, że preparowany fortepian lata świetności ma już za sobą, a jednak ten instrument wciąż intryguje współczesnych kompozytorów i, przede wszystkim, improwizatorów. Przykładem tego są Zęby wieloryba – cykl ośmiu utworów wykonanych ad libitum przez Marcina Dutkę. Nagrane w 2004 roku intuicyjne improwizacje eksplorują całe uniwersum brzmieniowe fortepianu. Marcin Dutka uczynił z jednego instrumentu samodzielną orkiestrę – wykorzystując też swoje malarskie doświadczenie wydobywa z niego maksimum możliwości kolorystycznych.
„Preparuję fortepian wrzucając do niego rozmaite przedmioty, w które natura i technika wyposażyły ludzkość. Oprócz dźwięków orkiestry wyczarowuję zarówno muzykę silnika spalinowego i pojazdów szynowych, jak i śpiewy godowe wielorybów, czy szum wiatru od morza”.

DUX 1298 Made In Poland

Fakt, że muzyka należy do najlepszych polskich dóbr eksportowych, nie ulega wątpliwości przynajmniej od czasów Mikołaja Zieleńskiego, o Fryderyku Chopinie nie wspominając. Nie inaczej dzieje się z plejadą twórców XX wieku, wśród których Karol Szymanowski i Grażyna Bacewicz z pewnością zajmują miejsca czołowe. Ich styl wytyczył szklaki artystyczne na długie lata, stwarzając wzorce – takie jak zainteresowanie folklorem czy dyscyplina formalna i inwencja melodyczna – które wciąż są punktem odniesienia dla współczesnych kompozytorów. Ciekawym przykładem tego jest twórczość Mikołaja Góreckiego, syna słynnego Henryka, czy też członków Atom String Quartet. Na płycie, do której Kwartet został zaproszony przez Orkiestrę Kameralną Leopoldinum, przedstawiamy śmiałe, nie pozbawione elementów improwizacyjnych i folkowych interpretacje muzyczne. Orkiestrę prowadzi od pulpitu jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków, Christian Danowicz.

DUX 1206 Sonatas for Cello and Piano

Między liryzmem i nieokiełznaną witalnością zawieszona jest muzyczna materia sonat prezentowanych przez młodą obiecującą koreańską wiolonczelistkę Joo Yeon Choi oraz polskiego pianistę Marka Szlezera. Beethoven – klasyczny punkt odniesienia kompozytorów wszystkich późniejszych pokoleń w tym oczywiście Dymitra Szostakowicza – szczególnie w okresie, gdy pisał swą sonatę na wiolonczelę z fortepianem – jeden z pierwszych, którzy wiolonczelę potraktowali jak pełnoprawny, koncertujący instrument, nie zawsze tworzył klasycznie. Przykładem prezentowana na krążku sonata z 1815 roku. Jeajoon Ryu, koreański kompozytor, znakomicie poruszający się w realiach kultury europejskiej, kształcony m.in. w Krakowie, pod okiem Krzysztofa Pendereckiego, liryczne i witalne przestrzenie swej kompozycji kształtuje w silnym nawiązaniu do tradycji romantyzmu. Blisko tej muzyce do Debussy`ego, czy Francka, ale widać też, co zrozumiałe, wyraźne a oryginalne nawiązania do wiedeńskich początków muzyki tej epoki.

DUX 1286 Szymon Laks Messages Quartet

Spośród pięciu kwartetów smyczkowych Szymona Laksa zachowały się tylko trzy, napisane po drugiej wojnie światowej. Ich autor, utalentowany skrzypek i kompozytora a jednocześnie płodny pisarz i tłumacz, cudem przeżył hitlerowską okupację. Jak sam przyznawał w Oświęcimiu uratowała go muzyka – podczas niemal trzyletniego pobytu w obozie zagłady pełnił funkcję kapelmistrza orkiestry męskiej. Dzięki czwórce młodych artystek z Messages Quartet możemy usłyszeć niesłusznie zapomnianą muzykę ocalonego z Zagłady. Trzy kwartety utrzymane są w stylu neoklasycznym lecz każdy posiada własną specyfikę: III nawiązuje do polskiej muzyki ludowej, IV do bluesa i jazzu, V zabarwiony jest ekspresjonizmem.

DUX 1399 Bacewicz | Tansman | Penderecki

Karolina Piątkowska-Nowicka i Bogna Czerwińska-Szymula, cenione instrumentalistki i kameralistki prezentują trzy utwory, które łączy nie tylko obsada na skrzypce i fortepian. Prezentowane na płycie kompozycje wyrastają ze wspólnego korzenia: ich autorzy – Grażyna Bacewicz, Aleksander Tansman i Krzysztof Penderecki – należą do najwybitniejszych polskich twórców XX wieku. Łączy je także cykliczne kształtowanie dzieła, choć podejście każdego z kompozytorów do tej cykliczności jest odmienne. Niezwykle zróżnicowana pod względem emocjonalnym IV Sonata na skrzypce i fortepian Bacewicz zdradza cechy neoromantyczne, neoklasyczna Fantazja na skrzypce i fortepian Tansmana zachwyca dbałością o barwę brzmienia, zaś monumentalna II Sonata na skrzypce i fortepian Pendereckiego intryguje językiem muzycznym, który oparty na skali dwunastotonowej traktuje ją w sposób melodyczno-harmoniczny.

DUX 1382 Muzyka Francuskich Mistrzów

{oh!} Orkiestra Historyczna, zespół pod dyrekcją Martyny Pastuszki specjalizujący się w wykonawstwie historycznym, zaprasza do świata francuskiej muzyki barokowej. W tej epoce życie polityczne i artystyczne nad Sekwaną koncentrowało się na oszałamiająco wystawnym wersalskim dworze Ludwika XIV. Król Słońce zgromadził wokół siebie znakomitą plejadę muzyków, którzy mieli dla niego tym większe znaczenie, że sam tańczył w wystawieniach baletów, a spektakle pełniły funkcję nie tylko popularnej rozrywki, lecz również udramatyzowanej alegorii rządów. Spośród zaprezentowanych na płycie twórców tylko Michele Corrette nie był związany z królewskim dworem. Prócz niego nagranie obejmuje kompozycje takich znakomitości jak Jean Baptiste Lully, tancerz i wirtuoz skrzypiec, niezrównany gambista Marain Marais czy sławny organista François Couperin.

DUX 1372 Fryderyk Chopin – Maria Korecka-Soszkowska

Maria Korecka-Soszkowska, znakomita pianistka i doświadczony pedagog, prezentuje swą wizję cyklu Preludiów z opusu 28 – jednego z najbardziej charakterystycznych dzieł Fryderyka Chopina. Ten genialny cykl dopracowany i dokończony w czasie zimowego (1838/39) pobytu Chopina na Majorce, nosi w sobie wiele z ciężkiej atmosfery tamtych dni, pogłębionej chorobą kompozytora i zmiennymi kaprysami aury.
Zamykający płytę Grande Polonaise Brillante z Andante Spianato to ukończony w 1836 utwór o zupełnie innym charakterze – pełen wirtuozerii, skomponowany jeszcze w romantycznym stylu Brillant, charakterystycznym dla warszawskiego – młodzieńczego okresu twórczości Chopina.

DUX 1312 Won-Sook Hur piano

Prezentujemy drugą płytę Won-Sook Hur, wykształconej w Seulu i Wiedniu pianistki, należącej dziś do grupy najbardziej znanych koreańskich muzyków. Monumentalny cykl beethovenowskich wiariacji na temat walca Antona Diabellego jest jednym z najciekawszych klasycznych wyzwań pianistycznych. Na wskroś poprawne, a przecież nie pozbawione dalekowschodniej świeżości, spojrzenie na to dzieło niesie w sobie coś odkrywczego. Suite per pianoforte Jeajoona Ryu – młodego koreańskiego kompozytora, który jako swego mistrza wybrał Krzysztofa Pendereckiego, jest nie tylko swoistym hołdem złożonym Beethovenowi, rzuca też dodatkowe światło na interpretację Beethovenowskich wariacji w wykonaniu koreańskiej pianistki.

DUX 1253 Ludwig van Beethoven

Oryginalny, często kontrowersyjnie skonstruowany repertuar recitali to jedna z cech charakterystycznych Joanny Trzeciak – zamieszkałej w Belgii polskiej pianistki, wykształconej w Krakowie, Warszawie i Moskwie. Konfrontacje, kontrasty, koncepty. Niniejsza, poświęcona Beethovenowi płyta zaskakuje pozorną jednorodnością repertuaru. A jednak zestawienie klasycyzujących wariacji i Sonaty Patetycznej z wybiegającą stylistycznie daleko przed rozkwitający już w latach dwudziestych romantyzm, Sonatą nr 30 E-dur op. 109 to też swoista konfrontacja epok. Wirtuozowski charakter utworów, jak w każdym dobrym wykonaniu dzieł Beethovena, nie przesłania ładunku dobrze odmierzonych emocji, wprowadzając słuchacza w pełen metafizycznego piękna zmieniający się świat muzyczny Geniusza z Bonn.

Kategorie: MUZYKA, NOWOŚCI

Skomentuj