E-MILIARDY

E-MILIARDY
Ile wart jest polski rynek RTV, AGD i sprzętu elektronicznego? 23,7 mld złotych. Takie są szacunki firmy badawczej PMR, która opublikowała raport na ten temat

Kryzys na rynkach finansowych negatywnie wpłynął na wartość rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego. Dopiero zeszły rok przyniósł pierwsze odbicie, choć i tak wynoszące zaledwie 0,8%. Dzięki temu, według szacunków PMR zawartych w raporcie „Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2012. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014”, wartość rynku wyniosła 23,7 mld zł. Co więcej z roku na rok rośnie udział sieci sprzedaży, które generują obecnie prawie 70% sprzedaży na rynku.

Kryzys na rynku finansowym przyniósł znaczny spadek wartości rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce, który jeszcze w 2008 roku rósł dwucyfrowo. W dwóch następnych latach rynek odnotował znaczną korektę. Było to spowodowane znacznym zaostrzeniem akcji kredytowych banków. Dotyczyło to, zarówno kredytów konsumpcyjnych, które miały wpływ na wszystkie segmenty, jak i kredytów hipotecznych, które zatrzymując boom na rynku mieszkaniowym miały wpływ na zmniejszenie popytu, zwłaszcza na duży sprzęt AGD.

Dodatkowo kryzys miał negatywny wpływ na samych konsumentów, którzy w większym stopniu weryfikują potrzebę zakupu danego produktu, w większym stopniu zwracają uwagi na ceny, są mniej podatni na zakupy impulsowe, a także dłużej podejmują samą decyzję o zakupie. Z drugiej jednak strony, klienci często kupują sprzęt RTV, AGD i elektroniczny jako rekompensatę za brak większych zakupów, czy wyjazdów urlopowych. W 2010 dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na wyniki była katastrofa prezydenckiego samolotu, która wpłynęła na znaczne obniżenie obrotów w handlu przez kilka tygodni.

2011 rok przyniósł pierwsze odbicie, które było związane przede wszystkim z niską bazą oraz polepszającymi się nastrojami konsumenckimi. Jednak wzrost nie był znaczny i wyniósł 0,8% co dało wartości rynku na poziomie 23,7 mld zł. Było to spowodowane, także przez negatywne informacje ze świata pod koniec roku, czy przez wzrost stawki VAT, która przeniosła zakupy na ostatnie miesiące 2010 roku. Impulsem pozytywnym dla branży jest między innymi wygasanie analogowego sygnału telewizyjnego, który wpływa na zakup nowych telewizorów, czy dekoderów.

Prawie 70% z wartości rynku generują sieci sklepów. Warto zaznaczyć, ze jest to jeden z bardziej skonsolidowanych rynków, w którym dziesięć największych detalistów generuje dwie trzecie wartości sprzedaży. Bardzo silny jest także kanał internetowy, z ponad 16%. Zawiera on zarówno sprzedaż platform handlowych w tym największego serwisu aukcyjnego Allegro jak i sklepy internetowe także te prowadzonych przez największe sieci. Pozostały udział należy do hipermarketów, supermarketów i dyskontów, sklepów niezależnych i targowisk.

W roku bieżącym nastąpiło nasilenie zakupów związanych z przełączeniem telewizji analogowej na cyfrową. Dodatkowo na zakup telewizorów miały wpływ mistrzostwa Euro w piłce nożnej czy częściowo Olimpiada w Londynie. Dodatkowo z roku na rok rośnie sprzedaż smartfonów oraz tabletów. Spowoduje to wzrost dynamiki rynku do ponad 4% liczonej na koniec roku.

Choć w 2013 roku przewidujemy, że tempo wzrostu gospodarki spadnie, to wciąż na rynku będzie kilka pozytywnych czynników sprzyjającym rynkowi RTV, AGD i sprzętu elektronicznego. Będzie to między innymi dalszy trend wymiany telewizorów lub zakupu dekoderów, ekspansja sieci sklepów, wzrastająca konkurencja pomiędzy sklepami internetowymi i stacjonarnymi, a także zwiększenie możliwości kredytowych części społeczeństwa dzięki zakończeniu spłat kredytów zaciągniętych przed kryzysem. Dzięki temu wartość rynku w Polsce nie spadnie.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2012. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014”.

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj