GOTTA GROOVE RECORDS

GOTTA GROOVE RECORDS
Dokument zrealizowany w tłoczni płyt analogowych Gotta Groove Records w amerykańskim Cleveland. Nawróci na winyl nawet największych grzeszników z sekty zerojedynkowej
Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj