II KONWENCJA MUZYKI POLSKIEJ

II KONWENCJA MUZYKI POLSKIEJ
W poniedziałek 12 maja 2014 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie rozpoczyna się II Konwencja Muzyki Polskiej. Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego potrwa trzy dni, do 14 maja

Centralnym punktem Konwencji będzie prezentacja Raportu o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, przygotowywanego w zespole kilkunastu autorów pod redakcją Weroniki Grozdew-Kołacińskiej. Raport powstał w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga 2014, ustanowionego z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin wybitnego folklorysty i etnografa.

Konwencja zajmie się całokształtem spraw polskiej muzyki zarówno w jej głębokości historycznej do szerokiego spektrum współczesności: od muzyki poważnej, poprzez jazz, alternatywę, muzykę dawną, tradycyjną do muzyki popularnej. Przygotowywane raporty, wystąpienia i dyskusje będą zawierały dane o uczestnictwie w kulturze, dostępie do muzyki, aktywności artystycznej i kulturoznawczej, wydawnictwach, mediach i infrastrukturze prawnej, w tym prawie autorskim.

Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty otwierające oraz zaprezentowany zostanie Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej.

Drugiego dnia odbędą się równoległe, otwarte dla publiczności panele dyskusyjne, prowadzone przez zaproszonych moderatorów.

Trzeciego dnia nastąpi podsumowanie dyskusji panelowych oraz odbędzie się dyskusja plenarna.

Dla osób, które nie będą obecne na Konwencji przygotowana została transmisja on-line z pierwszego i trzeciego dnia obrad. Początek transmisji: 12 maja o godz. 12.00.

Organizatorem Konwencji jest Instytut Muzyki i Tańca we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Polską Radą Muzyczną i Otwartym Forum Muzyki Polskiej.

www.konwencjamuzyki.pl

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj