JAK POSTRZEGANI SĄ KOMPOZYTORZY

JAK POSTRZEGANI SĄ KOMPOZYTORZY
Od pewnego czasu można odnieść wrażenie, że Unia Europejska zajmuje się wyłącznie dofinansowaniem szantażujących ją banków, dotacjami dla globalnych koncernów energetycznych oraz wycieczkami na rosyjski już Krym, a tu proszę... W ramach unijnego projektu badawczego opracowano model pokazujący kształtowanie sposobu postrzegania kompozytorów za ich życia i w późniejszym czasie. O taką właśnie Unię nam chodzi!

Projekt, będący częścią programu stypendialnego Marie Curie, „Brahms and the fabric of modernist culture” (BFM) powstał, aby pogłębić fachową wiedzę w dziedzinie nauczania muzykologii. Badanie dotyczyło krytycznego nastawienia Niemców wobec Johanessa Brahmsa na przełomie XIX i XX wieku.

Badanie skupiało się przede wszystkim na stworzeniu modelu, według którego kształtowane jest postrzeganie kompozytora, zarówno za jego życia, jak i po śmierci. Zgodnie z założeniem model ten dawałby się zastosować do innych kompozytorów.

W ramach projektu opublikowano też cztery artykuły i rozdziały książkowe. Ponadto zespół BFM uczestniczył w szeregu projektów promujących działania programu Marie Curie. Zorganizowano także międzynarodową konferencję przy University College Dublin we współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim w Irvine oraz Irlandzkim Towarzystwem Muzykologicznym. Prace i szkolenia realizowane w ramach projektu BFM pozwalają poszerzyć specjalistyczną wiedzę w dziedzinie niemieckiej muzykologii, która będzie dostępna w postaci wykładów. Ponadto projekt pobudził ważną międzynarodową dyskusję na omawiane tematy.

Powiązane informacje

Streszczenie raportu • Final Report Summary – BFM (Brahms and the Fabric of Modernist Culture)

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj