KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. KRZYSZTOFA KOMEDY

KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. KRZYSZTOFA KOMEDY
Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy w Słupsku ogłasza VIII Konkurs Kompozytorski

To unikatowe w skali światowej przedsięwzięcie i jedyny konkurs tego typu w Polsce. Konkurs adresowany jest do młodych twórców (poniżej 35 lat), dla których jazz jest uniwersalnym językiem artystycznej wypowiedzi.

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach – OPEN i TEMAT JAZZOWY

W kategorii OPEN przedmiotem konkursu są kompozycje jazzowe, dzieła inspirowane jazzem (zawierające elementy jazzowe, np. improwizacje), utwory III-go nurtu, formy wokalno-instrumentalne oraz utwory elektroniczne.
v W obydwu kategoriach przewidziano po 3 nagrody główne

W tym roku jurorami Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy będą: prof. Ed Partyka (USA), Kunst Universitat, Graz – przewodniczący jury, prof. Leszek Kułakowski, Akademia Muzyczna, Gdańsk, prof. Andrzej Zubek, Akademia Muzyczna, Katowice

Prace należy nadsyłać do dnia 1 listopada 2013.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 13 listopada 2013.

http://www.komedajazz.com/index.php/konkurs_kompozytorski/regulamin_konkursu

Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, ul. Jaśminowa 38; 76-200 Słupsk. office@komedajazz.com

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj