LICZBA TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA


281,87 $
Kwota, jaka wpłynęła na konto znanej wiolonczelistki Zoe Keating od serwisu streamingowego Spotify za to, że użytkownicy wysłuchali jej utworów… 72 800. Średnia wypłata za jeden stream wynosi… 0,004 centa. Artystka ujawniła swoje rozliczenie ze Spotify w internecie. Można je zobaczyć tutaj.  

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj