PRACOWNIA KOMPUTEROWA

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Korg i Esoteric zapraszają po swój bezpłatny software do grania plików HD

AudioGate3 Korga i HR Audio Player Esoterica są aplikacjami optymalizowanymi do współpracy z firmowym hardwarem. Obydwa programy bezpośrednio dekodują DSD. Software Esoterica rozpoznaje tylko zewnętrzne urządzenia tej firmy, AudioGate3 współpracuje z różnym sprzętem, ale tylko w wersji Lite, dekodującej na poziomie 16/44 i mającej bardzo ograniczoną funkcjonalność. Download tutaj i tu.

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj