STRUMIEŃ NIEŚWIADOMOŚCI

STRUMIEŃ NIEŚWIADOMOŚCI
Europejczycy uwielbiają nowe technologie, ale często nie wiedzą, co to jest "chmura", "internet rzeczy" czy "streaming"

55 % Europejczyków fascynuje się nowymi technologiami, 52 % używa ich w znacznie większym zakresie niż dwa lata temu, ale aż 72 % przyznaje, że tylko udaje dokładne zrozumienie znaczenia terminologii dotyczącej najnowszych rozwiązań technicznych. Z kolei „chmura”, „streaming” i „internet rzeczy” to najczęściej błędnie rozumiane terminy. Takie wnioski wynikają z badania przeprowadzonego przez Samsung Europe*.

Nie da się ukryć, że technologia może nam zapewnić niesamowite wrażenia za sprawą urządzeń takich jak zestawy VR, autonomiczne samochody czy inteligentne lodówki. Jednakże nowe badania przeprowadzone przez firmę Samsung Electronics wskazują, że wraz z zwiększeniem tempa innowacji, Europejczycy mają coraz większą trudność z nadążeniem za zmieniającym się językiem technologii. Badania ujawniają, że gdy emocje wokół technologii rosną, przed branżą pojawia się coraz większe ryzyko, że użytkownicy pozostaną bezradni w obliczu trudnej do zrozumienia terminologii.

Europejczycy angażują się w rewolucję cyfrową jak nigdy wcześniej. 52 % osób twierdzi, że korzysta z technologii w znacznie większym zakresie niż dwa lata temu, a 13 % przyznaje, że nie mogłoby bez niej żyć. Ponad połowa z 10 000 respondentów w całej Europie z entuzjazmem wyraża się na temat najnowszych rozwiązań, takich jak chmura czy Internet Rzeczy, ale prawie trzy czwarte (72 %) przyznaje, że często nie wie dokładnie, co te terminy naprawdę oznaczają. Bardzo podobne dane przekładają się opinie polskich respondentów.

Niemal 1/4 respondentów (23 %) stwierdziła, że błędne rozumienie terminologii powoduje, że nie są w stanie wykorzystać wszystkich funkcji urządzenia. W Polsce ten wskaźnik jest mniejszy i wynosi 18 %. Z kolei 43 % badanych Europejczyków przyznało, że posiada przynajmniej jeden produkt, którego stopień zaawansowania technologicznego przekracza ich potrzeby, a co dziesiąty respondent (11 %) uważa się za zagubionego w świecie technologii. Nad Wisłą równo połowa badanych deklaruje, że ma przynajmniej jedno urządzenie bardziej zaawansowane niż ich potrzeby.

Wraz z rozwojem języka technologii coraz więc osób wyraża to, co myśli i czuje, w formie wizualnej. Emotikony określane są mianem nowego międzynarodowego języka. Z badania firmy Samsung wynika jednak, że wiele osób ma problemy ze zrozumieniem, co tak naprawdę oznaczają. Stwierdzono, że najmniej zaznajomieni są z nimi Rumuni, z których 27 % udawało, że wie na ich temat więcej niż w rzeczywistości. Zaraz za nimi uplasowali się Włosi (26 %). Z kolei w Bułgarii tylko 5 % respondentów przyznawał się do zawyżenia poziomu swojej wiedzy na ich temat. Polacy na tle Europejczyków deklarują dobrą wiedzę o emotikonach, ponieważ tylko 13 % badanych stwierdziło, że ma problemy z ich zrozumieniem.

W ramach przeprowadzonych badań** przeanalizowano również aplikacje, które Europejczycy uznają za najbardziej przydatne. Okazało się, że w odczuciu 66 % ankietowanych największe znaczenie dla ułatwienia codziennego życia ma aplikacja z mapami. Kolejne miejsca zajęły aplikacje pogodowe (56 %) oraz aparat 51 %. Dla Polaków mapa to też najlepsza aplikacja (68,7 % wskazań), ale na drugim miejscu jest aparat (56,7 %), a na trzecim translator (55 %).

infg_01-page-0

*Badania przeprowadzone przez Opinium Research między 16 marca a 1 kwietnia 2016 roku na podstawie 10 138 wywiadów online z osobami dorosłymi z Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Niemiec, Danii, Finlandii, Grecji, Węgier, Włoch, Portugalii, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Rumunii, Szwecji i Szwajcarii. Raport opiera się na wynikach ankiety internetowej.

**Niektóre dane stanowią część przeprowadzonego w ubiegłym roku badania dodatkowego, w którym firma Lightspeed GMI rozmawiała z 18 000 osób dorosłych w wieku od 16 lat z własnych paneli internetowych w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Niemczech, Grecji, Włoszech, na Węgrzech, w Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Rumunii i Wielkiej Brytanii (1000 osób na dany rynek). Dane były ważone wg znanego profilu krajowego wieku i płci dla każdego kraju. Wywiady przeprowadzono w internecie w dniach 21 kwietnia – 18 maja 2015 r.

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj