TRZEJ KOMPOZYTORZY

TRZEJ KOMPOZYTORZY
Narodowy Instytut Audiowizualny uruchomił serwis, w którym można posłuchać online praktycznie całej muzyki stworzonej przez trzech wielkich polskich kompozytorów - Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Wielka rzecz!

Szczegóły w informacji poniżej. Serwis znajduje się tutaj.

Narodowy Instytut Audiowizualny uruchomił serwis internetowy trzej kompozytorzy z myślą o udostępnieniu szerokiemu gronu odbiorców (także z zagranicy, dzięki angielskiej wersji strony) twórczości trzech wybitnych polskich kompozytorów współczesnych: Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. W 2013 roku, ogłoszonym przez polski Sejm „Rokiem Witolda Lutosławskiego”, przypada rocznica 100. urodzin pierwszego z wymienionych twórców oraz 80. rocznica urodzin dwóch pozostałych. Włączając się naszym projektem internetowym w okolicznościowe obchody, mamy nadzieję przekonać Państwa, że muzyka współczesna nie musi być niezrozumiała, dostępna jedynie dla wtajemniczonych, oraz że twórczość tych trzech znamienitych Polaków okaże się tego najlepszym dowodem.

Dostępna on-line kolekcja muzyki opiera się w głównej mierze na nagraniach z zasobów Polskiego Radia, zdigitalizowanych na zlecenie NInA w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+. Jest to największa ogólnodostępna baza dzieł trzech twórców, na którą składają się zarówno kompozycje powszechnie znane, jak i niemal zapomniane: tak wielkie utwory koncertowe czy sceniczne, jak i muzyka pisana na potrzeby filmu, teatru oraz radia, a nawet popularne piosenki – łącznie ponad 280 nagrań i 380 opisów utworów.

Omówienia dzieł wzbogacono ponadto w wielu przypadkach o „konteksty” – wypowiedzi samych twórców oraz opinie krytyków i muzykologów, odnoszące się do omawianych kompozycji, pochodzące najczęściej z okresu ich powstania. Dodatkowe pomoce w uporządkowaniu ogromnego dorobku kompozytorów stanowią chronologiczne spisy ich dzieł wraz z podziałem na przyjęte w fachowej literaturze okresy twórczości i alfabety gromadzące charakterystyczne dla twórców pojęcia i zagadnienia. Wzbogacona elementami graficznymi oś czasu sytuuje natomiast wydarzenia z ich życia i twórczości w szerszym kontekście historycznym i kulturowym XX i XXI wieku. Autorami tekstów zgromadzonych na stronie jest zespół muzykologów i redaktorów muzycznych pod kierunkiem dr hab. Iwony Lindstedt z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego: teksty poświęcone Witoldowi Lutosławskiemu napisał Marcin Krajewski, życie i twórczość Henryka Mikołaja Góreckiego opisała dr Beata Bolesławska-Lewandowska, a życie i dzieło Krzysztofa Pendereckiego – dr hab. Iwona Lindstedt i Konrad Jeliński. Alfabety zredagowała Marta Tabakiernik. Projekt przygotował zespół pracowników Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Wśród zgromadzonych w kolekcji nagrań znalazły się zarówno wykonania prowadzone przez samych kompozytorów, jak i najwyższej rangi światowej dyrygentów polskich i zagranicznych (m.in. Antoniego Wita, Witolda Rowickiego, Jana Krenza, Andrzeja Markowskiego, Wojciecha Michniewskiego, Zubina Mehtę, Walerego Gergieva). Część z nich to rejestracje prawykonań utworów, mające istotne znaczenie dokumentacyjno-archiwalne. Ze względu na wartość historyczną zostały opublikowane w kolekcji także nagrania, których jakość techniczna może budzić pewne zastrzeżenia.

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj