Tag "przyszłość CD"

STRONA GŁÓWNA
NOWOŚCI

DEKADA KOŃCA

Kiedy nastąpi koniec CD? Na podstawie prognoz, opracowanych z użyciem informacji pozyskanych podczas badań Nielsen Soundscan, można przypuszczać, że w ciągu najbliższych 10 lat nastąpi ostateczne odejście od starego formatu.