Tag "skandal"

STRONA GŁÓWNA
NOWOŚCI

LICZBA TYGODNIA

1 000 000 rubli Kwoty w tej wysokości (równowartość ok. 100 tys. zł) domagała się w moskiewskim sądzie niejaka Svetlana Voronina tytułem rekompensaty za „odczucie moralnej agonii”, którego doświadczyła podczas