HISTORIA MUZYKI POLSKIEJ

HISTORIA MUZYKI POLSKIEJ
Dwanaście opasłych tomów i w sumie ponad sześć tysięcy stron, będących efektem dwudziestu lat pracy wybitnych polskich ekspertów. Narodowe Centrum Kultury udostępnia właśnie w formie elektronicznej jedną z fundamentalnych pozycji w dorobku polskiej muzykologii. Bezpłatnie!

Cykl wydawniczy Historia Muzyki Polskiej składa się z 12 tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki: Średniowiecze, Renesans, Barok, Klasycyzm, Romantyzm, okres między Romantyzmem a Współczesnością i Współczesność. Wszystkie książki wchodzące w skład publikacji zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace. Autorami poszczególnych tomów są: Jerzy Morawski, Katarzyna Morawska, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Alina Nowak-Romanowicz, Irena Poniatowska, Elżbieta Szczepańska-Lange i Krzysztof Baculewski.Trzy ostatnie tomy zostaną wydane do końca roku 2013. Ich autorkami będą również wybitne znawczynie historii muzyki polskiej – Zofia Helman, Zofia Chechlińska i Alina Mądry. To jedyny w swoim rodzaju cykl wydawniczy, który w naukowy sposób opisuje kompleksowo, na tle kultury europejskiej, rozwój i historię muzyki polskiej od początku naszej państwowości aż do roku 2000.

Książki są do pobrania – tutaj.

Kategorie: NOWOŚCI

Skomentuj