Tag "e-book"

STRONA GŁÓWNA
NOWOŚCI

HISTORIA MUZYKI POLSKIEJ

Dwanaście opasłych tomów i w sumie ponad sześć tysięcy stron, będących efektem dwudziestu lat pracy wybitnych polskich ekspertów. Narodowe Centrum Kultury udostępnia właśnie w formie elektronicznej jedną z fundamentalnych pozycji w dorobku polskiej muzykologii. Bezpłatnie!